• carousel2.jpg
  • carousel3.jpg
  • carousel4.jpg
  • tabestan-khadamatt -2.jpg
  • tabestan-khadamatt.jpg

فرم استخدام

1- مشخصات فردي
نام خانوادگي : نام : نام پدر : تابعيت : دين:
تاريخ تولد : محل تولد: شماره شناسنامه: محل صدور: شماره ملي:
وضعيت نظام وظيفه : معاف   علت معافيت : انجام داده ام.     از تاريخ: تا تاريخ :
محل خدمت : ساير     توضيحات :
وضعيت تاهل : مجرد متاهل ساير  تعداد فرزند : جنسيت : افراد تحت تکفل :
2- سوابق تحصيلي
مقطع تحصيلي رشته تحصيلي معدل موسسه آموزشي شهرستان سال شروع سال خاتمه
زير ديپلم
ديپلم
فوق ديپلم
کارشناسي
کارشناسي ارشد
موارد ديگر :

توضيحات:

3- آشنايي با زبان هاي خارجي
زبان خارجي خواندن نوشتن مکالمه
  ضعيف متوسط خوب کامل ضعيف متوسط خوب کامل ضعيف متوسط خوب کامل

توضيحات:

4- مهارت کامپيوتر
5- دوره هاي آموزشي يا کارآموزي
نام دوره موسسه آموزشي محل موسسه مدت دوره عنوان گواهينامه تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
6- سوابق کاري (به ترتيب از آخرين شغل
از تاريخ تا تاريخ عنوان شغلي نام موسسه محل موسسه مدت همکاري حقوق و مزايا علت ترک کار شماره تلفن
7- نحوه اطلاع از درخواست همکاري شرکت
آگهي استخدام مورخ روزنامه/نشريه : معرفي   آقاي/خانم :
موسسات کاريابي (نام موسسه) : ساير:
8- شغل مورد درخواست (به ترتيت اولويت
1- 2-
3- 4-
9- مشخصات معرفين
نام و نام خانوادگي سمت نسبت آدرس تلفن
10- وضعيت سکونت

ملکي     اقامت باوالدين     استيجاري    ميزان اجاره :    ساير


نشاني:  

تلفن منزل:  تلفن ضروري :
11- وضعيت جسماني
گروه خون :    قدرت بينايي :    قدرت شنوايي :

سابقه بيماري خاص :    سابقه عمل جراحي :

سلامت جسمي        عادت به دخانيات : بله خير    نوع و ميزان مصرف :
توضيح :
12- آيا تاکنون محکوميت کيفري داشته ايد ؟ بله خير    توضيح :

13- نحوه همکاري :تمام وقتپاره وقتحوق درخواستي :ريال     زمان آمادگي براي شروع کار : 
14- ساير اطلاعات تکميلي موثر در استخدام (در صورت تمايل به اظهار)
اينجانبصحت اطلاعات اين پرسشنامه را تاييد مي کنمو مي پذيرم که در صورت اثبات هر گونه خلافدر اظهارات فوق، شرکت به خدمات اينجانبپايان دهد و حق هيچ گونه اعتراضي نخواهمداشت.   تاريخ :
* لطفااطلاعات خواسته شده را به طور صحيح و کاملوارد نموده و سپس بر روي کليد ثبت فرمکليک کنيد.

 

آدرس : تهران ، خیابان مطهری ، خیابان سنایی ، خیابان بیست و یکم ، پلاک 4  ،   گروه تولیدی و بازرگانی گرماآوران پارسه - تلفکس: 88812887-021     88848008-021